dating lääketieteellisen koulun opiskelija, lääkäri

sektorilla toimiessa läkärit ovat useimmiten viranhaltijoita, joilla on virkavelvollisuuksia. Terveystiedon opetukseen osallistuminen tarvittaessa. Koulutuksen kahden ensimmäisen vuoden aikana (prekliininen vaihe) opiskellaan muun muassa terveen ihmiskehon rakennetta ja toimintaa, farmakologiaa, biokemiaa, kehitysbiologiaa, histologiaa sekä solu- ja molekyylibiologiaa. Yksilön kohdistuva työ, oppilaiden kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja seuraaminen. Otonkoski on Suomen arvostetuimpia kantasolututkijoita. Helsingin yliopiston vanhempi tutkintonimitys on läketieteen ja kirurgian tohtori (lyh. Suomalainen Läkäriseura Duodecim on myöntänyt vuoden 2018 Matti Äyräpän palkinnon professori.

Koulutyöhön ja opiskeluun liittyvien läkärinlausuntojen laatiminen. Läkärin työnkuva vaihtelee toimipisteestä ja erikoisalasta riippuen.

Peruskoulutuksen jälkeen läkäri anoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) laillistamista eli oikeutta harjoittaa ammattia laillistettuna läkärinä toisen johdon ja valvonnan alaisena. Erikoissairaanhoidon läkäri on yleensä erikoistumassa tai erikoistunut jollekin erikoisalalle ja tekee päsäntöisesti tälle erikoisalalle kuuluvien tautitilojen kanssa töitä. Otonkosken tutkimustyö on jo yli neljännesvuosisadan liittynyt haiman beetasolun toimintahäiriöihin, jotka voivat johtaa. Ja LT 1 ). Vaikeammat sairaudet ja vammat vaativat erikoissairaanhoidon kannanottoa, jonne potilaat lähetetän perusterveydenhuollon läkärin lähetteellä. Toukokuun alusta 2011 lähtien valmistuneen läkärin on tullut suorittaa yleisläkärin erityiskoulutus eli YEK.

Yhteistyö eri erikoisalojen ja ammattiryhmien kesken on avainasemassa hyvän potilashoidon saavuttamiseksi. Valintajärjestelmä toimii siten, että yhteispisteillä valitaan vähintän puolet uusista opiskelijoista, minkä jälkeen vapaan kiintiön kautta valitaan enintän sama märä opiskelijoita. 4 Ammatillisen jatkokoulutuksen ohella läkäri voi suorittaa tieteellisen jatkotutkinnon väittelemällä läketieteen tohtoriksi (lyh.