dating sivustot keskimääräinen ikä

aikana, ja suomalaiset naiset ovat jo saavuttaneet ruotsalaisten naisten elinajanodotteen. Population reference bureau 1997. Kun Suomessa oli yli 90-vuotiaita 6017 vielä vuonna 1980, oli 90 vuotta täyttäneiden märä viime vuoden lopussa kasvanut jo peräti 38525 henkilön. Elinajanodote Suomessa ja Ruotsissa. Samalla aikavälillä satavuotiaiden lukumärä kasvoi 53:sta jopa 709:än. The future population of Sweden. Statistical handbook of Japan 2009. Voit tehdä päivitykset esimerkiksi älypuhelimellasi. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2060 yli 90-vuotiaita arvioidaan Suomessa olevan jo yli 205000. Professori, marja Jylhä/henkilo/marjajylhC3A4, tampereen yliopiston terveystieteiden yksiköstä kertoo, että hyvin iäkkäiden osuuden väestöstä odotetaan kasvavan erittäin ripeä vauhtia jatkossakin.dating sivustot keskimääräinen ikä

Vielä 1970-luvun alussa vastasyntyneen odotettiin saavutta van keskimärin 70 vuoden iän sukupuolesta riippumatta.
Tarjoamme vesi- ja lämpöputkissa laatua ja vain laatua.

Online dating onnistunut
Australia dating site online
Miten kertoa, jos joku on dating sivustoja

Ikäihmisten osuus Suomen väestörakenteessa lisäntyy, sillä suomalaiset elävät vanhemmiksi kuin koskaan aiemmin. Suomalaisten eliniänodote on noussut viime vuosikymmenten aikana kovin harppauksin. Iäkkäiden osuuden lisäntyminen Suomen väestörakenteessa on Jylhän mukaan seurausta onnistumisista hyvinvointivaltion rakentamisessa ja kehittämisessä. World population data sheet. Elinajanodotetta voi valaista esimerkin avulla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijan, petteri mukaan useiden vuosien ero miesten ja naisten elinajanodotteessa on yleismaailmallinen ilmiö.

Dating sivustot keskimääräinen ikä
dating sivustot keskimääräinen ikä